จักรยานไฟฟ้า

กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีจักรยานไฟฟ้าให้บริการฟรีเพื่อขับภายในรีสอร์ทโดยไม่ปล่อยมลพิษที่ไม่ดีต่อสุขภาพ